JAK
WIEŚĆ
DOBRE ŻYCIE?

– Moje życie się rozsypało!

Jak pomóc komuś, kto tak widzi swój świat, swoje życie, swoją codzienność?

 

Jak pomóc? Pocieszać? Dawać nadzieję? Przekonywać: „- Nic się nie martw!”, „-Będzie dobrze!”, „- Ułoży się!”, albo „- Samo się ułoży!” A może radzić podniesienie samooceny afirmacją przed lustrem: „- Dam radę!”, „- Mogę!”, „- Kto, jak nie JA?”

 

Poskładanie rozsypanego życia wymaga wiedzy, skutecznego działania, a przede wszystkim – poczucia własnej sprawczości.


Pomóc komuś, to pokazać jak zdobyć te kompetencje, dzięki którym poskłada to co rozsypane w realnym, prawdziwym, codziennym życiu.

 

AUTORSKI
PROGRAM
„SPRAW SIĘ DOBRZE!”

Nasz Autorski Program,
to propozycja dla Ciebie,
jeżeli chcesz mieć:


poczucie wpływu na swoje życie,
poczucie skuteczności
i poczucie własnej sprawczości.

.

 

Wprowadzenie

„Spraw się Dobrze!”, to nasz Autorski Program Budowania Poczucia Własnej Sprawczości. Program adresowany jest do każdego, kto chce mieć kontrolę nad swoim życiem, nauczyć się skutecznie radzić sobie z codziennością oraz zyskać poczucie wolności. Innymi słowy: Program adresowany jest do każdego, kto chce dokonać zmian w swoim życiu – zmian dobrych, skutecznych i trwałych.

Program ma charakter interdyscyplinarny i został przygotowany w nurcie integratywnym z podejściem eklektycznym. Interdyscyplinarność wynika z naszego patrzenia na życie i codzienność. A patrzymy na nie, nie tylko przez pryzmat psychologii, ale także z punktu widzenia innych nauk: filozofii, socjologii, historii, antropologii, prawa, ekonomii. Integratywność i eklektyzm wynikają natomiast z korzystania z dorobku wielu szkół terapeutycznych, wielu podejść, teorii i koncepcji. Niemniej, jego główne założenia opierają się na teorii budowania poczucia sprawczości, a przede wszystkim na opracowanych przez kanadyjskiego psychologa Alberta Bandurę „Teorii społecznego uczenia się” oraz „Koncepcji oczekiwania własnej skuteczności”.

Zgodnie ze stanowiskiem Alberta Bandury człowiek – aby się zmienić – potrzebuje „korektywnych doświadczeń uczenia się”. Dlatego Program polega na wspieraniu klienta w nabywaniu kompetencji skutecznego realizowania stawianych przed sobą zadań, rozwiązywania problemów, osiągania celów, a w konsekwencji – w zbudowaniu Poczucia Własnej Sprawczości.

Chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących Programu?
Zadzwoń. napisz.

[Powrót do SPISU TREŚCI]

 

 

Co to znaczy: Sprawić, Sprawić się?

Sprawić, sprawić się.

Szukaliśmy dobrych definicji tych pojęć. I trudno było je znaleźć. Definicje słownikowe, „propozycje” z Google, w tym „podpowiedzi” z Wikipedii nie spełniały naszych oczekiwań. Nawet akademickie podręczniki z psychologii, socjologii i filozofii nie do końca nas satysfakcjonowały. Może dlatego, że „sprawić” i „sprawić się”, to trochę archaiczne, staromodne określenia. Może rzadko dzisiaj używane. Może… Niemniej, naszym zdaniem, bardzo … eleganckie. Szukaliśmy i w końcu… znaleźliśmy! Propozycja Janusza Dobieszewskiego – filozofa, tłumacza, profesora – zamieszczona w jednym z jego artykułów, najbardziej przypadła nam do gustu. Oto ona:

„Sprawić” to tyle […], co – po pierwsze – spowodować, uczynić, urzeczywistnić, pchnąć, puścić w ruch. Ma to również swój bardziej skonkretyzowany sens – i to po drugie – jako: spowodować kompetentnie, znając reguły, dopilnować i kontrolować to, co się sprawiło (niejako trwać sprawdzająco jeszcze przez jakiś czas w tym spowodowaniu, ponosić za to odpowiedzialność oraz poczuwać się do tego, w przeciwieństwie do nieco spontanicznej i beztroskiej inicjacji i pierwotnego zakładania), spowodować coś trwale, być pomysłodawcą, promotorem. […]

[…] Trzecie znaczenie wiązałoby się z formą zwrotną sprawiania, a więc ze „sprawić się” z czymś, i oznaczałoby to: poradzić sobie, odnieść sukces, być skutecznym. W rozpatrywanym tu znaczeniu sprawianie czegoś wiąże się koniecznie z pracowitością, systematycznością, efektywnością, także z wnikliwością, gruntownością, pomysłowością, kreatywnością, skrupulatnością, z jakąś trwałą energią i pasją sprawcy (sprawiacza), a nie tylko z jakąś intensywną koncentracją, eksplozją, w której – jak to byłoby w inicjatywnym geście wyczerpywałaby się energia czynu.”

Janusz Dobieszewski, Uniwersytet Warszawski, Instytutu Filozofii, „Włodzimierz Sołowjow jako sprawca filozofii rosyjskiej”, „Karto-Teka Gdańska”, nr 1(6)/2020, s. 31 [Zaznaczenia w tekście (wyboldowania): Piotr Paweł Wydrzyński.]

[Powrót do SPISU TREŚCI]

 

 

Co to jest: Poczucie Własnej Sprawczości?

Poczucie Własnej Sprawczości, to:

⫸ świadomość możliwości konkretnego zachowania się w konkretnej sprawie
(dotyczącej mnie, kogoś lub świata wokół mnie),

⫸ przekonanie o posiadaniu umiejętności skutecznego zachowania się,

⫸ wiedza o możliwych skutkach tego zachowania.

Innymi słowy:

Mogę to zrobić, umiem to zrobić i znam możliwe skutki mojego zachowania.

[Powrót do SPISU TREŚCI]

 

 

Jakie są skutki braku sprawczości?

Gdy brakuje Ci poczucia własnej sprawczości. to:

⫸ używasz zwrotów: „nie wiem”, „nie umiem”, „nie potrafię ocenić co się stanie”

⫸ masz poczucie winy

⫸ doświadczasz bezsilności, bezradności 

⫸ czujesz się zniewolony

⫸ nie masz nadziei

⫸ obwiniasz innych, obwiniasz los, „zwalasz” winę np. na karmę

⫸ odczuwasz niepokój, stres, lęk,

⫸ targają Tobą silne emocje

⫸ możliwe, że masz zdiagnozowaną depresję lub inne zaburzenia, w szczególności uzależnienie

⫸ stosujesz zachowania „ucieczkowe” 

⫸ nieświadomie korzystasz z „Nieadaptacyjnych Stylów Radzenia Sobie”

⫸ brak Ci poczucia wpływu i kontroli

[Powrót do SPISU TREŚCI]

 

 

Jakie są (pozytywne) skutki posiadania sprawczości?

Gdy masz poczucie własnej sprawczości, to:

⫸ świadomie stosujesz adaptacyjne strategie zachowania

⫸ efektywnie radzisz sobie z rzeczywistością

⫸ następuje poprawa zdrowia psychicznego i somatycznego

⫸ nie masz (i nie musisz) na kogo i na co „zwalać” winy na kogokolwiek i na cokolwiek

⫸ posiadasz poczucie skuteczności

⫸ posiadasz poczucie wyższej wartości

⫸ zyskujesz wyższą samoocenę

⫸ zyskujesz poczucie kontroli

⫸ odczuwasz poczucie siły

⫸ masz poczucie wpływu

⫸ czujesz się bezpiecznie

⫸ nabywasz poczucie sprawczości

⫸ zyskujesz poczucie wolności

[Powrót do SPISU TREŚCI]

 

 

Jakie korzyści uzyskasz dzięki Programowi?

Dzięki uczestnictwu w Programie:

⫸ zrozumiesz przyczyny swoich dotychczasowych działań i zaniechań

⫸ nabędziesz umiejętności w skutecznym realizowaniu stawianych przed sobą zadań, rozwiązywaniu problemów, osiąganiu celów

⫸ uzyskasz kontrolę nad swoim życiem

⫸ zbudujesz poczucie własnej skuteczności

⫸ zyskasz poczucie wolności

⫸ i w konsekwencji – zbudujesz Poczucie Własnej Sprawczości

Chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących Programu?
Zadzwoń. napisz.

[Powrót do SPISU TREŚCI]

 

 

Szczegółowy opis Programu

 

Część Pierwsza:
Bezsilność, bezradność, bez… nadzieja!

Bezsilność? Bezradność? A może: bez… nadzieja?

Być może czujesz, że nic od Ciebie nie zależy, że na nic nie masz wpływu, niczego nie kontrolujesz. Być może widzisz w swoim życiu jedyni porażki. Są w nim jednak z pewnością także osiągnięcia, sukcesy, wygrane. I gdy spojrzysz na nie z właściwej perspektywy, zobaczysz DLACZEGO udało Ci się niejednokrotnie zrealizować postawione przed sobą zadanie, rozwiązać skutecznie problem, osiągnąć cel. Dzięki refleksyjnemu spojrzeniu w przeszłość odkryjesz zasady, reguły i prawa rządzące skutecznym działaniem.

Ta część Programu, to Twoja intensywna praca, ale pod naszym kierunkiem i naszą opieką, a przejdziemy ją w 6-ciu krokach, odpowiadając sobie na 6 pytań:

1 Jak zbudować Poczucie Własnej Sprawczości?

Życie stawia przed nami wiele zadań. Sami sobie wyznaczamy cele. Definiujemy wyzwania. Tymczasem, na drodze ich realizacji mogą pojawiać się problemy. Jak sobie z nimi radzić? Na szczęście istnieje sposób, metoda, algorytm działania w takich sytuacjach. Na tym etapie naszej wspólnej drogi poznasz ten algorytm. To fascynująca podróż i odkrywanie tego, co dotychczas być może było przez Ciebie niezauważane. To czas na zdobywanie wiedzy, która będzie niezbędna w dalszej drodze ku unikalnej kompetencji, która nazywa się: Poczucie Własnej Sprawczości.

Ten etap, to również czas nauki regulowania emocji. Właściwe postrzeganie emocji, zrozumienie ich roli, optymalne pobudzenie emocjonalne i konstruktywna siła emocji stanowią niezbędne czynniki budowania poczucia własnej sprawczości. Stąd też konieczność posiadania umiejętności właściwego „korzystania” z emocji, po to by skutecznie mierzyć się z pojawiającymi się w życiu wyzwaniami.

2 Co „rządzi” Twoim życiem?

Wiele osób szukających wsparcia mówi o bezsilności i bezradności. Na tym etapie rozmawiamy o przyczynach tego stanu rzeczy, a przede wszystkim o tym jaka jest i jaka powinna być nasza codzienność: wypełniona bezsilnością i bezradnością, czy też siłą i „zaradnością”? I jakkolwiek odpowiedź może wydać Ci się oczywista, chętnie o tym z Tobą porozmawiamy.

3 Jaka jest Twoja Tożsamość?

Aby zbudować poczucie własnej sprawczości należy wiedzieć skąd się przychodzi. Ten etap Programu pozwala odnaleźć swoją tożsamość. Jest to niezbędne, aby ustalić, dokąd chciałoby się dojść.

4 Co „zmusza” Cię do działania?

Co nas motywuje do działania, co napędza, co wręcz zmusza do takich, a nie innych zachowań? Innymi słowy: dlaczego ludzie robią to, co robią? Warto dowiedzieć się, że są reguły, prawa, zasady rządzące naszym postępowaniem. Warto te reguły, prawa, zasady poznać, być ich świadomym i nauczyć się z nich korzystać.

5 Co to jest Uporządkowane Życie?

Klasyczny podział na życie zawodowe i życie osobiste jest naszym zdaniem zbytnim uproszczeniem. A modne work life balance nie do końca działa. Uważamy, że nasze życie jest bardziej złożone, ale z pewnością może być uporządkowane. Dowiesz się, czym są Obszary Życia, jak je zorganizować, jakie są zależności pomiędzy nimi.

6 Dokąd zmierzasz?

Życiowa Misja, Wizja swojego życia i jasno, precyzyjnie i realnie sformułowane Cele – nie patrzymy na te określenia jak na modne pojęcia, którymi chcemy epatować. To naprawdę ważne wartości, które należy zobaczyć, zrozumieć i odpowiednio sformułować. A gdy nabiorą realnych kształtów, staną się fundamentem pod zbudowanie Poczucia Własnej Sprawczości.

[Powrót do SPISU TREŚCI]

 

 

Część Druga:
Zmiana

Klub Atelier Zmiany

Możliwość zdystansowanego spojrzenia na doświadczenia innych osób pomaga wzmocnić proces budowania poczucia własnej sprawczości, a w szczególności zwiększyć efektywność nabywania umiejętności skutecznego realizowania stawianych przed sobą zadań, rozwiązywania problemów i osiągania celów.

Przyglądanie się doświadczeniom innych osób wymaga osobistych spotkań z tymi, którzy o tych swoich doświadczeniach mogą i chcą opowiedzieć. Aby takie spotkania umożliwić, stworzyliśmy Klub.

Atelier Zmiany to prywatna przestrzeń klubowa tworzona przez osoby, które dokonują zmian w swoim życiu, w swoim otoczeniu, w świecie. To miejsce osobistego rozwoju, edukacji i samodoskonalenia. To także przestrzeń do budowania relacji społecznych, wzajemnego inspirowania, wymiany doświadczeń i współpracy.

Projektując Atelier Zmiany inspirowaliśmy się pracowniami twórców i artystów – malarzy, rzeźbiarzy, fotografików. Pracownie takie były zawsze miejscem nieformalnych spotkań i kreowania nowatorskich myśli, gdzie obserwowana przez twórców i artystów rzeczywistość znajdowała swój wyraz w indywidualnej, osobistej i niepowtarzalnej formie. To czysta sztuka. A sztuka, jak wiemy, potrafi zmienić wszystko – nas, bieg historii, cały świat.

Każdy, kto dokonuje zmian w swoim życiu, jest wyjątkowym Twórcą i Artystą, buduje swój własny warsztat pracy nad sobą i rzeczywistością wokół siebie, a dokonując zmian tworzy niepowtarzalne dzieło, często dzieło życia.

Atelier Zmiany, to miejsce spotkań osób zorientowanych na zmianę. To miejsce dla każdego, kto chce łączyć różne obszary swojego życia, a wspólnym mianownikiem dla Klubowych Spotkań i aktywności jest budowanie Poczucia Własnej Sprawczości.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o Klubie Atelier Zmiany – zobacz Prospekt Informacyjny.

[Powrót do SPISU TREŚCI]

 

 

Część Trzecia:
Sprawczość

Budowanie Poczucia Własnej Sprawczości,
czyli jak to się praktycznie robi?

Rzeczywiste, realne mierzenie się ze stawianymi przed sobą zadaniami, rozwiązywanie problemów, osiąganie celów i nasza wspólna praca pozwolą najpełniej budować poczucie własnej sprawczości. Ta część Programu skorzysta z efektów całej naszej dotychczasowej pracy oraz z założeń „Teorii społecznego uczenia się” i „Koncepcji oczekiwania własnej skuteczności” Alberta Bandury.

Innymi słowy: Twoja dotychczasowa droga, którą razem przejdziemy (Część Pierwsza Programu: Bezsilność, bezradność, bez… nadzieja!) oraz możliwość zdystansowanego spojrzenia na doświadczenia innych osób (Część Druga Programu: Zmiana) pozwalają pracować nad Twoimi konkretnymi zadaniami, problemami, celami. To jest właśnie trzecia część naszego Programu.

W tej części i na tym etapie wspólnej drogi – zgodnie z propozycjami Alberta Bandury – korzystamy z:

⫸ regulowania emocji,

czyli umiejętności właściwego postrzegania emocji, zrozumienia ich roli, optymalnego pobudzania emocjonalnego i korzystania z konstruktywnej siły emocji. Są to niezbędne czynniki skutecznego realizowania zadań, rozwiązywania problemów, osiągania celów i przezwyciężania kryzysów. Stąd też konieczność właściwego „korzystania” z emocji, po to by skutecznie mierzyć się z pojawiającymi się w życiu wyzwaniami.

⫸ perswazji słownej,

czyli techniki polegającej na udzielaniu informacji zwrotnych, sugerowaniu i właściwym ukierunkowywaniu, co pozwala podejmować skuteczne działania. Perswazja słowna stanowi niejednokrotnie niezbędny impuls do wyruszenia na drogę zmiany.

⫸ modelowania uczestniczącego
(participant modeling),

czyli procedury, w której pokazujemy reakcję, jaką należy wykonać w konkretnym przypadku, a potem aktywnie pomagamy w jej wykonaniu. Tak jak nauczyciel gry na fortepianie, który uczy swojego ucznia poprawnie „chwytać” dany akord nie tylko pokazując, ale i formując ustawienie jego ręki.

Realizowanie postawionych przed sobą zadań, skuteczne rozwiązywanie problemów oraz osiąganie celów wymagają patrzenia na te wyzwania z interdyscyplinarnego i wielowymiarowego punktu widzenia. Tak też widzimy Twoje zadania, problemy, cele. Postrzegamy je wprawdzie przede wszystkim w świetle uwarunkowań psychologicznych, ale jeżeli jest taka potrzeba, dostrzegamy również prawne aspekty wyzwania oraz przyglądamy się im przez pryzmat zarządzania finansami – osobistymi i firmowymi. Tylko dzięki takiemu właśnie podejściu można skutecznie realizować zadania, rozwiązywać problemy i osiągać cele, a w konsekwencji – zbudować Poczucie Własnej Sprawczości.

Chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących Programu?
Zadzwoń. napisz.

[Powrót do SPISU TREŚCI]

 

 

NOTA PRAWNA
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie publikacji na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich do niniejszego opracowania. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autorzy dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tym opracowaniu informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, przemysłowej, w szczególności praw autorskich. Autorzy nie ponoszą także jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu.

COPYRIGHT © 1997-2024 by Wioletta Wydrzyńska & Piotr Paweł Wydrzyński
Zapraszamy na bezpłatną konsultację. Po prostu porozmawiajmy.
Zadzwoń.

[Powrót do SPISU TREŚCI]

Żeby wieść dobre życie,
należy najpierw
zmienić to Życie na Dobre.

Tak. Chcę się dowiedzieć,
jak dokonać zmian.