Piotr Paweł Wydrzyński

Ponad 20 lat zdobywania wiedzy, umiejętności i nabywania kompetencji
Ponad 100 przedsiębiorców, którzy uporali się z kryzysem w biznesie
Ponad 200 klientów, którzy pokonali życiowe kryzysy
Ponad 500 dłużników, którzy zostali oddłużeni
Blisko 2000 osób, które mogą wieść Dobre Życie!

Wiele, wiele lat temu usłyszałem (a może przeczytałem, nie pamiętam), że najważniejsze, to wiedzieć DLACZEGO człowiek robi to, co robi. Przyjąłem to do wiadomości, ba – nawet się z tym zgodziłem, a potem (też przez wiele, wiele lat) swojego DLACZEGO szukałem i … znalazłem.

Poniższą, krótką informację o sobie rozpocznę więc od odpowiedzi na pytanie:

DLACZEGO ROBIĘ TO, CO ROBIĘ?

Wierzę, że każdy człowiek może się zmienić, że może przezwyciężyć kryzys, wyjść z chaosu, uporządkować swój świat i po prostu dobrze żyć!

Poza tym wiem, że wiele osób – aby zmienić siebie i swoje życie – potrzebuje wiedzy, nowych umiejętności i innych niż dotychczasowe kompetencji.

Wiem też, że na drodze zmiany niektórym przydałby się pomocnik, doradca, przewodnik. A może nawet nauczyciel, powiernik, mentor. Nie siląc się na zbyt wyszukane „tytuły” (ale też aby zbytnio nie trywializować) – przydałby się ktoś, kto będzie wspierał proces zmiany.
Jestem przekonany, że mam wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby każdą osobę, która nas (mnie i Wiolę) polubi i nam zaufa, wspierać w procesie zmiany życia na dobre.

COŚ O SOBIE…

Mam naturę inżyniera, budowniczego, konstruktora. Chętnie poznaję mechanizmy działania różnych urządzeń, a jeżeli jest taka potrzeba, mogę je naprawiać, usprawniać, przebudowywać. Dzięki temu potrafię podchodzić do życia analitycznie, a sytuacje kryzysowe traktować jako sprawy do załatwienia.

Patrząc z perspektywy prawniczej, potrafię dostrzec skutki decyzji, które my – ludzie podejmujemy, a które wynikają zarówno z naszych działań jak i z zaniechań.

Psychologiczne postrzeganie rzeczywistości pozwala mi natomiast zrozumieć przyczyny ludzkich zachowań.

O SOBIE BARDZIEJ FORMALNIE:

…z wykształcenia – magister inżynier inżynierii środowiska, magister prawa, magister psychologii; w latach 2013 – 2016 słuchacz i uczestnik seminariów doktoranckich z zakresu postępowania karnego, na Wydziale Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

…z zawodu – psycholog, terapeuta, doradca restrukturyzacyjny, rzecznik patentowy, interim-manager

…z potrzeby społecznej aktywności – prezes zarządu Fundacji Przetarte Szlaki; członek Rady Fundacji Zwykła Rozmowa; członek Komisji Rewizyjnej przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych; wiceprzewodniczący Zespołu Roboczego ds. Upadłości i Restrukturyzacji działającego w ramach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Odkryj źródła kryzysu. Zdefiniuj problemy. Znajdź rozwiązanie.
Nie wiesz jak zacząć?
My wiemy.

Umów spotkanie