Piotr Paweł Wydrzyński

Wiele, wiele lat temu usłyszałem (a może przeczytałem, nie pamiętam), że najważniejsze, to wiedzieć DLACZEGO człowiek robi to, co robi. Przyjąłem to do wiadomości, ba – nawet się z tym zgodziłem, a potem (też przez wiele, wiele lat) swojego DLACZEGO szukałem i … znalazłem.

Poniższą, krótką informację o sobie rozpocznę więc od odpowiedzi na pytanie:

DLACZEGO ROBIĘ TO, CO ROBIĘ?

Wierzę, że każdy człowiek może się zmienić, że może przezwyciężyć kryzys, wyjść z chaosu, uporządkować swój świat i po prostu dobrze żyć!

Poza tym wiem, że wiele osób – aby zmienić siebie i swoje życie – potrzebuje wiedzy, nowych umiejętności i innych niż dotychczasowe kompetencji.

Wiem też, że na drodze zmiany niektórym przydałby się pomocnik, doradca, przewodnik. A może nawet nauczyciel, powiernik, mentor. Nie siląc się na zbyt wyszukane „tytuły” (ale też aby zbytnio nie trywializować) – przydałby się ktoś, kto będzie wspierał proces zmiany.
Jestem przekonany, że mam wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby każdą osobę, która nas (mnie i Wiolę) polubi i nam zaufa, wspierać w procesie zmiany życia na dobre.

COŚ O SOBIE…

Mam naturę inżyniera, budowniczego, konstruktora. Chętnie poznaję mechanizmy działania różnych urządzeń, a jeżeli jest taka potrzeba, mogę je naprawiać, usprawniać, przebudowywać. Dzięki temu potrafię podchodzić do życia analitycznie, a sytuacje kryzysowe traktować jako sprawy do załatwienia.

Patrząc z perspektywy prawniczej, potrafię dostrzec skutki decyzji, które my – ludzie podejmujemy, a które wynikają zarówno z naszych działań jak i z zaniechań.

Psychologiczne postrzeganie rzeczywistości pozwala mi natomiast zrozumieć przyczyny ludzkich zachowań.

O SOBIE BARDZIEJ FORMALNIE:

…z wykształcenia – magister inżynier inżynierii środowiska, magister prawa, magister psychologii; w latach 2013 – 2016 słuchacz i uczestnik seminariów doktoranckich z zakresu postępowania karnego, na Wydziale Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

…z zawodu – psycholog, terapeuta, doradca restrukturyzacyjny, rzecznik patentowy, interim-manager

…z potrzeby społecznej aktywności – prezes zarządu Fundacji Przetarte Szlaki; członek Rady Fundacji Zwykła Rozmowa; członek Komisji Rewizyjnej przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych; wiceprzewodniczący Zespołu Roboczego ds. Upadłości i Restrukturyzacji działającego w ramach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Chcesz znaleźć odpowiedzi?
Chcesz dokonać zmian?
Chcesz porozmawiać?

Nie wiesz jak zacząć?

Zadzwoń, napisz