ZARZĄDZANIE
SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ
W ORGANIZACJI

METODA

1. Przeprowadzenie dokładnego audytu przedsiębiorstwa, który da pogląd na jego rzeczywisty stan.
2. Opracowanie indywidualnego scenariusza działań, który pozwoli skutecznie rozwiązać kryzys przed którym stoi przedsiębiorstwo.
3. Realizacja scenariusza, który będzie wymagał wielu działań managerskich, prawnych i wsparcia psychologicznego,
a także kontroli i nadzoru nad realizacją scenariusza, czyli wprowadzania ewentualnych korekt i sprawdzenia efektu końcowego działań.

Chcę rozwiązać kryzys w firmie

Niezadowoleni kontrahenci, dostawcy, klienci?
Trudne relacje z pracownikami, współpracownikami, wspólnikami?
Nadmiar zleceń i zamówień? A może ich brak?
A może branża w opałach lub niestabilny rynek?
W obliczu sytuacji kryzysowej trzeba podjąć wiele trudnych decyzji.
Ale kryzys można pokonać tylko w działaniu!

Najpierw – audyt biznesu, potem – dobry scenariusz, a na koniec – skuteczne działanie. To jest właściwa droga wychodzenia z kryzysu!
Znamy się na tym i wiemy jak to zrobić – skontaktuj się z nami!

SYTUACJA
KRYZYSOWA
W ORGANIZACJI?

 

Każdy biznes ma prawo przechodzić kryzys. I przez kryzys można przejść! Najważniejsze, by dobrze go zdiagnozować i wprowadzać adekwatne do okoliczności zmiany.
Pomogliśmy już wielu firmom, które znalazły się w kryzysie. Firmom pogrążonym w organizacyjnym chaosie, przygniecionym nadmiarem zobowiązań i niewypłacalnym, zagubionym w prawnych i finansowych zawiłościach prowadzenia biznesu.
Lata praktyki pokazały, że firma powinna znaleźć i w pełni wykorzystać swój biznesowy potencjał. A każda firma taki potencjał posiada!

 

Kryzysy się zdarzają. Ale praktyka pokazuje, że przez kryzys można przejść! Potrzebny jest jednak dobry scenariusz działań. Wiemy jak to zrobić – skontaktuj się z nami!

Chcę rozwiązać kryzys w firmie