ZARZĄDZANIE
SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ
W ORGANIZACJI

METODA

1. Przeprowadzenie dokładnego audytu przedsiębiorstwa, który da pogląd na jego rzeczywisty stan.
2. Opracowanie indywidualnego scenariusza działań, który pozwoli skutecznie rozwiązać kryzys przed którym stoi przedsiębiorstwo.
3. Wykonanie scenariusza, który często będzie wymagał wielu działań prawnych i managerskich.
4. Kontrola wykonania scenariusza, czyli sprawdzenie efektów i wprowadzenie ewentualnych korekt.

Chcę rozwiązać kryzys w firmie

Nadmierne zadłużenie?
Ogłoszenie upadłości?
Restrukturyzacja firmy?
Sanacja?
W obliczu sytuacji kryzysowej, która zwykle zaskakuje, trzeba podjąć wiele trudnych decyzji.
Nie skreślaj jednak swoich szans przedwcześnie.
Nie ma sytuacji beznadziejnej, potrzebny jest jedynie konkretny i dobry plan działania.
Znamy się na tym i wiemy jak to zrobić – skontaktuj się z nami!

SYTUACJA
KRYZYSOWA
W ORGANIZACJI?

 

Każda firma miewa problemy. Najważniejsze, by umieć je szybko zidentyfikować i wprowadzić niezbędne zmiany.
Pomogliśmy już dziesiątkom przedsiębiorstw, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Pogrążone w chaosie organizacyjnym, przygniecione nadmiarem zobowiązań i zagubione w kwestiach finansowych, nie potrafiły wykorzystać w pełni swojego potencjału biznesowego.
Znaleźliśmy remedium na ich problemy.
Wykorzystaliśmy lata praktyki, by zaproponować konkretne i trafne rozwiązania, dopasowane do indywidualnej sytuacji.

 

Nie skreślaj swoich szans przedwcześnie. Nie ma sytuacji beznadziejnej, potrzebny jest jedynie konkretny i dobry plan działania. Praktyka pokazuje, że kryzys można pokonać. Wiemy jak to zrobić – skontaktuj się z nami!

Chcę rozwiązać kryzys w firmie