Nota Prawna

Firma podmiotuWYDRZYŃSCY sp. z o.o.
Prawo właściwePrawo Polskie
Sąd rejestrowySąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie;
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS0001004351
NIP9512464776
REGON380598879
Nr rachunku49 1090 2590 0000 0001 3574 3825
Kapitał zakładowy800.000,00 PLN, w całości wpłacony

 

Chcesz znaleźć odpowiedzi?
Chcesz dokonać zmian?
Chcesz porozmawiać?

Nie wiesz jak zacząć?

Zadzwoń, napisz