Znajdź
finansowy
spokój!

OFERTA

Bezpłatna konsultacja

Konsultacja pozwala:

⫸ poznać ogólną sytuację Klienta,

⫸ przeprowadzić ogólną analizę stanu faktycznego,

⫸ przedstawić Klientowi wstępne rekomendacje co do dalszych działań w sprawie.

Konsultację przeprowadzamy telefoniczne, wyjątkowo proponujemy wideo-konferencję (Teams, Skype) lub spotkanie w naszej Kancelarii. Na konsultację przeznaczamy ok. 1 godzinę.

POTRZEBUJESZ BEZPŁATNEJ KONSULTACJI?
ZADZWOŃ, NAPISZ.

.

 

 

OFERTA

Indywidualny scenariusz działań

W pierwszym etapie:

⫸ poznajemy szczegółowo historię naszego Klienta,

⫸ uzyskujemy niezbędne i konieczne informacje,

⫸ zapoznajemy się z dokumentami,

⫸ wspólnie z Klientem analizujemy jego sytuację,

a następnie (drugi etap):

⫸ na podstawie uzyskanych informacji, dostępnych dokumentów i rozmów z Klientem przeprowadzamy samodzielnie dogłębną analizę stanu faktycznego.

Powyższe czynności pozwalają przygotować rzetelny Audyt finansów, który jest fundamentem dla dalszych czynności.

Na podstawie Audytu przedstawiamy (trzeci etap):

⫸ indywidualnie opracowane scenariusze adekwatnych działań,

⫸ koszty (cenę) poszczególnych scenariuszy,

⫸ rekomendacje co do dalszych kroków w sprawie.

Spotkania przeprowadzamy w naszej Kancelarii lub u Klienta, ewentualnie proponujemy wideo-konferencję (Teams, Skype), lub tele-konferencję. Najczęściej powyższy zakres wspólnych z Klientem działań wymaga kilku konsultacji oraz naszej pracy indywidualnej w Kancelarii. Usługę rozliczamy wg. stawki godzinowej.

POTRZEBUJESZ KOMPLEKSOWEJ KONSULTACJI?
ZADZWOŃ, NAPISZ.

.

 

 

OFERTA

Realizacja indywidualnego scenariusza działań

Ustalenia poczynione w trakcie Konsultacji pozwalają:

⫸ zrealizować wybrany przez Klienta scenariusz działań,

⫸ kontrolować na bieżąco efekty działań,

⫸ ewentualnie wprowadzać korekty w toku realizacji scenariusza,

⫸ zagwarantować pełną opiekę nad wdrożeniem scenariusza w życie, aż do pełnego zakończenia zlecenia.

Kolejność działań, sposób raportowania kontroli oraz zasady konsultacji co do ewentualnych korekt ustalamy z klientem indywidualnie. Indywidualnie ustalamy również cenę usługi.

CHCESZ ZNALEŹĆ FINANSOWY SPOKÓJ?
ZADZWOŃ, NAPISZ.

Warto uporządkować swoje finanse. I poczuć spokój.
To możliwe!

Doradzimy. Zadzwoń. Napisz.