REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług prezentowanych na stronie Wydrzynscy.pl i realizowanych przez firmę Wydrzyńscy Sp. Z o.o., NIP: 9512464776 z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiolinowa 5 lok 44, kod pocztowy 02-785

Nieodłącznymi elementami regulaminów są: Polityka Prywatności oraz RODO. Firma Wydrzyńscy Sp. Z o.o. jest nazywana niżej Organizatorem/Psychologiem.

Osoba kupująca lub korzystająca z usługi nazywana jest w tym regulaminie Klientem lub Uczestnikiem.

Kontakt w sprawie usług i produktów może odbywać się przez Formularz kontaktowy w zakładce Kontakt, formularze na stronach z opisem usług lub mailowo:

E-mail: kontakt@wydrzynscy.pl

 1. Numer rachunku bankowego, Santander Bank S.A.: 39 1090 2590 0000 0001 3534 4268.

 

Ogólne zasady świadczenia usług

Usługi świadczone przez firmę Wydrzyńscy Sp. z o.o. to:

  1. Konsultacje, wsparcie psychologiczne dla osób fizycznych (Klientów indywidualnych, rodzin i par) oraz firm i instytucji (dla pracowników firm i instytucji).
  2. Warsztaty psychologiczne, grupy wsparcia, treningi umiejętności interpersonalnych.
  3. Usługi doradcze i szkoleniowe.
  4. Artykuły psychologiczne.
  5. Analiza badań naukowych.
 1. Usługi mogą być świadczone elektronicznie (za pośrednictwem komunikatorów do rozmów video, poczty elektroniczne, czatów) lub w siedzibie firmy.
 2. Klienci wyrażają zgodę na kontakt, dotyczący świadczonych usług.
 3. Z usług mogą korzystać osoby pełnoletnie, posiadające pełna zdolność czy czynności prawnych.

Zwykła Rozmowa

 • Rozmowę przeprowadzamy w prywatnym gabinecie przy ul. Jana Cybisa 6 lok. U8. W wyjątkowych sytuacjach umawiamy rozmowę telefonicznie lub za pomocą platformy Skype.
 • Na rozmowę przeznaczamy około 60 minut.
 • Na „zwykłą rozmowę” należy się umówić telefonicznie lub mailowo.
 • „Zwykła rozmowa” jest spotkaniem

 

Spotkania Indywidualne

 • Umawianie wizyt odbywa się telefonicznie, mailowo, za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na stronie Wydrzyncy.pl
 • Spotkania indywidulane odbywają się w gabinecie przy ul. Jana Cybisa 6 lok. U8. W wyjątkowych sytuacjach realizujemy spotkania drogą elektroniczną za pośrednictwem Skype.
 • Spotkanie indywidualne trwa 75-85 minut.
 • Klient może odwołać spotkanie najpóźniej 24h przed jego terminem. Spotkanie należy odwołać mailowo lub telefonicznie. Jeśli jest to możliwe, powinien to zrobić wcześniej, aby nie blokować terminu, z którego inna osoba mogłaby skorzystać.
 • Spotkania odbywają się raz w tygodniu w stałym terminie, o ile nie ustalono inaczej. Klient, chcąc zachować prawo do stałego terminu, powinien uczestniczyć w spotkaniach regularnie (odwołanie jest możliwe ze względu na chorobę, ważny wyjazd, urlop).
 • Jeśli Klient odwołuje częściej niż raz w tygodniu spotkania może stracić prawo do stałego terminu lub być zobowiązany do opłacenia nieodbytych spotkań.
 • Możliwość wsparcia finansowego ze strony naszej Fundacji Zwykła Rozmowa w przypadku, gdy po 3 miesiącach wspólnej pracy pojawiłyby się trudności w opłacie za spotkania. Wsparcie uzależnione jest od aktualnych możliwości finansowych Fundacji.
 • Usługi psychologiczne, objęte są tajemnicą zawodową. Charakter tajemnicy zawodowej reguluje Kodeks Etyczny Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz prawo obowiązujące w Polsce.
 • W trosce o jakość świadczonych psycholog poddaje swoją pracę superwizji.

Warsztaty Sprawczości

 • Zapisy na warsztaty mogą odbywać się za pomocą formularzy zapisu, dostępnych na stronie lub za pośrednictwem poczty mailowej.
 • Aktualne terminy warsztatów dostępne są na stronie organizatora w zakładce Oferta – Zmień życie na dobre.
 • Udział w warsztatach jest odpłatny zgodnie z ofertą prezentowaną na stronie.
 • Płatność za warsztaty odbywa się elektronicznie zgodnie z informacjami, podanymi w opisie wydarzenia na stronie Wydrzyncy.pl, zazwyczaj za pośrednictwem przelewu na konto firmy Wydrzyńscy Sp. Z o.o.
 • Rezerwacja miejsca to uregulowana zaliczka w wysokości 50% wartości za wybrane warsztaty, zaksięgowana na rachunku organizatora do 72 godzin od złożenia rezerwacji.
 • Z chwilą dokonania skutecznej płatności między Klientem a Organizatorem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Wszelkie  dane dotyczące płatności zawarte są w potwierdzeniu wstępnej rezerwacji otrzymanej przez Organizatora.
 • Uczestnik może zrezygnować z zarezerwowanego miejsca nieodpłatnie nie później niż 28 dni przed rozpoczęciem pierwszego spotkania. Po tym terminie całkowity zwrot kosztów nie jest możliwy. Klient może natomiast przekazać miejsce innej osobie, jeśli spełnia ona kryteria uczestnictwa w danych zajęciach (np. wieku, płci, itp. jeśli zostały one określone w opisie usługi). W przypadku braku osoby na zastępstwo Klient może otrzymać 50% zwrot wpłaconej rezerwacji, chyba, że strony ustaliły inaczej. W przypadku rezygnacji później niż 7 dni przed ustalonym terminem spotkania zwrot kosztów nie jest możliwy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku, czy też terminu warsztatów w przypadku nadzwyczajnych okoliczności (np. choroba prowadzącego zajęcia, obostrzenia  epidemiologiczne, zdarzenia losowe, itp.) lub w przypadku braku zebrania się  wystarczającej liczby uczestników, o czym Organizator poinformuje uczestników warsztatu z  odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Organizator może odwołać Warsztaty przed planowanym wydarzeniem w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od Organizatora (m.in. obostrzeń  epidemiologicznych) lub w przypadku braku zebrania się wystarczającej liczby  Uczestników, o czym Organizator poinformuje Uczestników telefonicznie albo mailowo. Wówczas następuje zwrot całej wpłaconej tytułem uczestnictwa w Warsztatach sumy pieniędzy w terminie 14 dni roboczych od dnia poinformowania Uczestnika o konieczności odwołania Warsztatów. Z tytułu odwołania Warsztatów Uczestnikom nie  przysługuje dodatkowe roszczenie odszkodowawcze.
 • Kwestie organizacyjne, a także szczegóły dotyczące warsztatów organizator wysyła mailowo na minimum 7 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów.
 • Organizator zapewnia niezbędne materiały do realizacji programu warsztatowego, serwis kawowy (kawa, herbata, woda) oraz lunch serwowany w restauracji obok miejsca prowadzenia warsztatów.
 • Grupa warsztatowa liczy maks. 12 uczestników.
 • Po zakończeniu Warsztatu każdemu Uczestnikowi organizator zapewnia 1,5 godziny konsultacji telefonicznych (po ówczesnym potwierdzeniu terminu) do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy od zakończenia Warsztatu.
 • Organizator i Uczestnicy zobowiązują się do zachowania tajemnicy oraz pełnej dyskrecji  dotyczącej przebiegu Warsztatów oraz informacji, które posiedli w trakcie trwania Warsztatów o innych Uczestnikach.
 • Wszelkie informację, działania stosowane na Warsztatach są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Pakiet warsztatów

 • „Pakiet warsztatów” podlega pod warunki „Warsztatów Sprawczości” opisanych powyżej.
 • „Pakiet warsztatów” to 6 spotkań warsztatowych o różnej tematyce.
 • W Pakiecie Warsztatów można uczestniczyć w dowolnej kolejności.
 • Udział w całym Pakiecie 6-ciu Warsztatówzastępuje Część Pierwszą Autorskiego Programu Budowania Poczucia Własnej Sprawczości „Spraw się Dobrze!”. W przypadku chęci skorzystania z programu „Spraw się dobrze” program rozpoczyna się od części drugiej (Atelier Zmiany Klub), a kwota zostanie automatycznie pomniejszona.

Warsztat „Bez sprawczości nic się nie zadzieje!”

 • Udział w warsztacie „Bez sprawczości nic się nie zadzieje!” jest bezpłatny. Każda zainteresowana osoba zgłasza chęć uczestnictwa telefonicznie, mailowo lub przez dostępny formularz w zakładce oferta.
 • Grupa warsztatowa liczy maks. 12 uczestników.
 • O udziale w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Możliwość jednorazowego uczestnictwa.
 • Podczas warsztatu „Bez sprawczości nic się nie zadzieje!” organizator zapewnia dogodne warunki do wspólnej pracy, dostosowane także pod osoby niepełnosprawne. A także podczas trwania warsztatu serwis kawowy (kawa, herbata, woda).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku, czy też terminu warsztatów w przypadku nadzwyczajnych okoliczności (np. choroba prowadzącego zajęcia, obostrzenia  epidemiologiczne, zdarzenia losowe, itp.) lub w przypadku braku zebrania się  wystarczającej liczby uczestników, o czym Organizator poinformuje uczestników warsztatu z  odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Organizator może odwołać Warsztaty przed planowanym wydarzeniem w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od Organizatora (m.in. obostrzeń  epidemiologicznych) lub w przypadku braku zebrania się wystarczającej liczby  Uczestników, o czym Organizator poinformuje Uczestników telefonicznie albo mailowo.

Zasady płatności za usługi

 • Ceny usług, podane są w zakładce Oferta, dotyczących warsztatów i innych usług. Ceny usług, które nie są podane na stronie ustalane są indywidualnie z Klientem.
 • Płatność za usługi odbywa się elektronicznie, za pomocą przelewu na konto firmowe Wydrzyńscy Sp. z o.o.
 • Płatność za konsultacje odbywa się minimum 24h przed spotkaniem. Brak płatności jest podstawą do usunięcia rezerwacji wizyty. Płatność może odbywać się przelewem na konto firmowe Wydrzyńscy Sp. z o.o., gotówką lub kartą w gabinecie.

Chcesz znaleźć odpowiedzi?
Chcesz dokonać zmian?
Chcesz porozmawiać?

Nie wiesz jak zacząć?

Zadzwoń, napisz