REGULAMIN

Darmowy warsztat „Bez sprawczości nic się nie zadzieję!”

Organizatorem warsztatów jest firma Wydrzyńscy Sp. Z o.o., NIP: 9512464776 z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiolinowa 5 lok 44, kod pocztowy 02-785.

Postanowienia ogólne:

 1. Udział w warsztacie „Bez sprawczości nic się nie zadzieje!” jest bezpłatny. Każda zainteresowana osoba zgłasza chęć uczestnictwa telefonicznie, mailowo lub przez dostępny formularz w zakładce oferta.
 2. Warsztaty przeznaczone są dla osób pełnoletnich.
 3. Grupa warsztatowa liczy maks. 12 uczestników.
 4. O udziale w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Osoby, które nie dostaną się na warsztaty znajdą się na liście rezerwowej. Jeśli ktoś zrezygnuje z warsztatów, na jego miejsce wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 6. W darmowych warsztatach można uczestniczyć jednorazowo.
 7. Istnieje możliwość odwołania swojego uczestnictwa do 3 dni przed wydarzeniem. W przypadku niepoinformowania o nieobecności organizatora istnieje możliwość ponownego zapisu na darmowe warsztaty za zgodą organizatora.
 8. Podczas warsztatu „Bez sprawczości nic się nie zadzieje!” organizator zapewnia dogodne warunki do wspólnej pracy, dostosowane także pod osoby niepełnosprawne. Podczas trwania warsztatu dostępny jest serwis kawowy (kawa, herbata, woda).
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku, czy też terminu warsztatów w przypadku nadzwyczajnych okoliczności (np. choroba prowadzącego zajęcia, obostrzenia  epidemiologiczne, zdarzenia losowe, itp.) lub w przypadku braku zebrania się  wystarczającej liczby uczestników, o czym Organizator poinformuje uczestników warsztatu z  odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Organizator może odwołać Warsztaty przed planowanym wydarzeniem w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od Organizatora (m.in. obostrzeń  epidemiologicznych) lub w przypadku braku zebrania się wystarczającej liczby Uczestników, o czym Organizator poinformuje Uczestników telefonicznie albo mailowo.
 3. Po zakończeniu warsztatu każdy otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

Chcesz znaleźć odpowiedzi?
Chcesz dokonać zmian?
Chcesz porozmawiać?

Nie wiesz jak zacząć?

Zadzwoń, napisz