Wioletta Wydrzyńska

  • z wykształcenia – magister inżynier, psycholog, dyplomowany menedżer; absolwentka licznych studiów podyplomowych, kursów, szkoleń;
  • z zawodu licencjonowany doradca restrukturyzacyjny – syndyk, zarządca, nadzorca; specjalistka w zakresie likwidacji, restrukturyzacji i sanacji przedsiębiorstw; posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu upadłości konsumenckich;
  • jako psycholog prowadzi wspólnie z mężem gabinet poradnictwa psychologicznego; pomaga konstruktywnie i skutecznie rozwiązywać problemy dnia codziennego, prowadzi terapię par, oferuje pomoc psychologiczną dla przedsiębiorców, szefów i liderów w kryzysie; specjalizuje się m.in. w pomocy osobom uzależnionym i doświadczającym przemocy w rodzinie;
  • doradca gospodarczy – posiada wieloletnie doświadczenie w prawie upadłościowym; posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej i w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi;
  • aktywna społecznie – pełni funkcję Prezesa Fundacji Zwykła Rozmowa, której celem jest pomoc, wsparcie i działanie na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wynikającej z problemów zawodowych, osobistych i środowiskowych, powodujących problemy psychiczne, destabilizację życiową oraz kryzys ekonomiczny i osobisty; ponadto pełni funkcję przewodniczącej Rady Fundacji Przetarte Szlaki, której celem jest niesienie pomocy i wsparcia dla przedsiębiorców w kryzysie, w szczególności wspieranie przedsiębiorców w przezwyciężaniu piętna porażki poniesionej w działalności gospodarczej.
zebatka1
zebatka1
class="last-menu-item menu-itemve-menu-pro" class="">
  • Inspiracja
  • O nas
  • kontakt