Wioletta Wydrzyńska

  • z wykształcenia – magister inżynier, psycholog, dyplomowany menedżer; absolwentka licznych studiów podyplomowych, kursów, szkoleń;
  • z zawodu doradca restrukturyzacyjny – syndyk, zarządca, nadzorca; specjalista w zakresie upadłości konsumenckich oraz w zakresie likwidacji, restrukturyzacji, sanacji przedsiębiorstw;
  • jako psycholog prowadzi wspólnie z mężem gabinet poradnictwa psychologicznego; pomaga konstruktywnie i skutecznie rozwiązywać problemy dnia codziennego, oferuje pomoc psychologiczną osobom wykonującym zawody prawnicze, przedsiębiorcom, szefom, liderom w kryzysie; specjalizuje się także w pomocy ofiarom oszustw, osobom uzależnionym, osobom doświadczającym przemocy w rodzinie; prowadzi terapię par
  • doradca gospodarczy – posiada wieloletnie doświadczenie w prawie upadłościowym; posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi;
  • aktywna społecznie – pełni funkcję Prezesa Fundacji Zwykła Rozmowa, której celem jest pomoc, wsparcie i działanie na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wynikającej z problemów zawodowych, osobistych i środowiskowych, powodujących problemy psychiczne, destabilizację życiową oraz kryzys ekonomiczny i osobisty; ponadto pełni funkcję przewodniczącej Rady Fundacji Przetarte Szlaki, której celem jest niesienie pomocy i wsparcia dla przedsiębiorców w kryzysie, w szczególności wspieranie przedsiębiorców w przezwyciężaniu piętna porażki poniesionej w działalności gospodarczej; udziela się w życiu lokalnej społeczności w miejscu swojego zamieszkania;