Od chaosu do porządku,
czyli
jak zmienić Twoje Zycie
na Dobre!

Autorski Program Zmiany

Autorski program terapeutyczny
budowania poczucia własnej skuteczności,
adresowany do każdego, kto chce dokonać zmian w swoim życiu
– zmian dobrych, skutecznych i trwałych.

Program został opracowany w nurcie integratywnym o podejściu eklektycznym, chociaż jego główne założenia opierają się na sformułowanych przez kanadyjskiego psychologa Alberta Bandurę Teorii społecznego uczenia się oraz Koncepcji oczekiwania własnej skuteczności.

Zgodnie ze stanowiskiem Alberta Bandury ludzie – aby się zmienić – potrzebują „korektywnych doświadczeń uczenia się”. Dlatego Program polega na wspieraniu klienta w nabywaniu przez niego kompetencji skutecznego rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Jakie są zasadnicze elementy Programu?

  • Dogłębna analiza dotychczasowych osiągnięć klienta – dzięki takiemu zabiegowi klient odkrywa prawidłowości, reguły i prawa rządzące skutecznym rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych, z którymi mierzył się dotychczas.
  • Konstruktywne wnioskowanie na podstawie doświadczeń innych osób – możliwość zdystansowanego spojrzenia na cudze doświadczenia pomaga pogłębić proces nabywania kompetencji w rozwiązywaniu własnych sytuacji kryzysowych.
  • Praktyczne rozwiązywanie sytuacji kryzysowych klienta – rzeczywiste, realne zmierzenie się z sytuacją kryzysową i wspólna praca terapeuta – klient pozwalają najpełniej skorzystać z założeń Teorii społecznego uczenia się Alberta Bandury oraz zbudować wysokie poczucie własnej skuteczności.

Jakie są podstawowe narzędzia wykorzystywane w pracy z klientem?

lorem

Jakie są korzyści z przejścia Terapii?

lorem

PRAGNIESZ
PORZĄDKU
W ŻYCIU?

SKONTAKTUJ SIĘ!

Odkryj źródła kryzysu. Zdefiniuj problemy. Znajdź rozwiązanie.
Nie wiesz jak zacząć?
My wiemy.

Umów spotkanie