rozmowa2

„Rozmawiając dowiaduję się co myślę.”
Stefan Garczyński

Zwykła Rozmowa może być dla Lidera wsparciem w procesie projektowania jego środowiska pracy. Zwykła Rozmowa może pomóc uświadomić sobie coś ważnego, istotnego, kluczowego. Zwykła Rozmowa może zainspirować, natchnąć do działania, wzbudzić impuls, wywołać iskrę inicjującą rozwiązanie problemu. Być może w trakcie rozmowy wystarczy jedynie ekspresja emocji, jakiś gest, wypowiedzenie zdania, nawet pojedynczego słowa i nagle usłyszymy: „Tego mi właśnie brakowało!!!”. Być może wystarczy jedynie wysłuchać. Niemniej, niezależnie co nas po drodze spotka i co będzie prawdziwym, skutecznym wsparciem, właściwą „drogą” jest Zwykła Rozmowa.

Przeczytaj dalej

Zwykła Rozmowa pozwoli także dostrzec, jak pożyteczna jest umiejętność krytycznego spojrzenia na siebie i swoje problemy – ważnymi, potrzebnymi, wręcz niezbędnymi umiejętnościami służącymi rozwiązaniu problemów są bowiem: dociekliwość w wyjaśnianiu własnego zachowania, zdolność do krytycznej analizy argumentów, zdolność do poszukiwania, co jest przyczyną, a co skutkiem oraz umiejętność refleksyjnego podejścia do formułowanych wyjaśnień i wniosków.
Zwykła Rozmowa skoncentrowana jest na osobie Lidera, jego problemach, potrzebach i dążeniach, na które patrzymy jednocześnie z perspektywy trzech obszarów (społecznego, zawodowego i rodzinnego) i trzech dziedzin wiedzy (psychologii, prawa i zarządzania firmą). Umiejętne, jednoczesne korzystanie z wiedzy i doświadczenia w tym zakresie pozwala poznać i zrozumieć przyczyny i skutki dotychczasowych decyzji, zachowań i zaniechań. Pozwala zaprojektować nową jakość, wdrożyć ją w życie i nauczyć się kontrolować, czy wszystko idzie zgodnie z planem.
Bazą teoretyczną i praktyczną Zwykłej Rozmowy jest psychologia, prawo i zarządzanie firmą. Niemniej rozmowa może dotyczyć także filozofii, religii, sztuki, ale też ezoteryki, jasnowidzenia, …egzorcyzmów. Każda wymiana zdań, każda rozmowa może być bowiem inspirująca! Inaczej mówiąc – zwykła rozmowa, jak między kolegami, przyjaciółmi, dobrymi znajomymi, wsparta wiedzą i doświadczeniem. Co prawda wiemy, że Lider ma doradców, konsultantów, coachów, specjalistów, ale… czy ma tak naprawdę z kim po prostu porozmawiać?

wypalenie

Zgodnie z zasadą ekonomicznego myślenia, w wyjaśnianiu zjawisk należy dążyć do prostoty i wybierać rozwiązania oparte na jak najmniejszej liczbie założeń i pojęć. Popatrzmy więc na problem wypalenia zawodowego ze znanej nam już, być może, perspektywy! Być może na wypalenie należy spojrzeć jednocześnie z perspektywy zawodowej, rodzinnej i społecznej? Nasz program terapeutyczny pozwala spojrzeć inaczej i pójść ścieżką dotychczas nieznaną! Może warto spróbować?

pietno-porazki

Program jest skierowany do przedsiębiorców, którzy upadli. Wspieramy ich w przezwyciężeniu piętna porażki, zapewniając praktyczne porady uwzględniające kontekst psychologiczny, prawny i zarządczy. Program skierowany jest również do przedsiębiorców zagrożonych upadłością. Pomagamy im stworzyć system wczesnego ostrzegania i zapobiegania upadłości. Upadłość ma bowiem negatywny wpływ na psychikę przedsiębiorcy, powodując przede wszystkim utratę zaufania do własnych umiejętności. Dlatego tak istotne znaczenie ma specjalne wsparcie o charakterze psychologicznym, prawnym oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej wskazujące, w jaki sposób przezwyciężyć piętno porażki lub jak porażki uniknąć.

zalezny-od

Mamy problemy bo się uzależniliśmy, czy też uzależniamy się bo mamy problemy? Uzależnienie może „dopaść” każdego, czy może mamy na nie jakiś wpływ? Uzależniamy się aby żyć, czy uzależniamy się aby od życia uciec? A tak w ogóle – powinniśmy tylko leczyć się z uzależnienia, czy może przede wszystkim „uleczyć” nasze życie? Opracowany przez nas program autorski pomaga znaleźć odpowiedzi na te pytania, a w konsekwencji znaleźć wyjście z pułapki uzależnienia. Może dotychczas patrzyliśmy na problem z niewłaściwej strony?

doradztwo-duze

Oferujemy naszym Klientom klasyczne doradztwo prawne, pomagając rozwiązywać ich problemy dotyczące prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, administracyjnego, podatkowego, a także prawa pracy i prawa karnego. Nasz zespół, składający się z radców prawnych,  adwokatów i doradców prawnych oferuje profesjonalną pomoc w rozwiązaniu problemów. Możemy napisać pozew, sporządzić inne pisma procesowe, poprowadzić w imieniu Klienta negocjacje, reprezentować Klienta przed urzędem lub sądem. Pomagamy Klientowi odnaleźć się w gąszczu przepisów i zapanować nad złożonością problemów, z którymi do nas przyjdzie.

restrukturyzacja2

Restrukturyzacja jest szansą na uratowanie firmy. Odpowiednio wczesne skorzystanie z procedury restrukturyzacyjnej pomoże skierować firmę na nowe, właściwe tory, jest szansą na rozwój i rynkowy sukces. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego pozwala złapać drugi oddech, daje czas na refleksję, spokojne ułożenie planu wyjścia z kryzysu. Dla wierzycieli oznacza ponadto, że ochrona ich słusznych interesów oraz współpraca na przyszłość są naprawdę ważne, jeżeli nie wręcz priorytetowe.

upadlos

Czasami upadłość jest koniecznością, ale też szansą na rozpoczęcie od nowa, na uniknięcie osobistej odpowiedzialności zarządu za długi przedsiębiorstwa. Jeżeli racjonalna ocena stanu firmy za tym przemawia, jeżeli zachodzą ustawowe przesłanki pozwalające ogłosić upadłość, jeżeli wspólnie uznamy, że to konieczne i dobre rozwiązanie, pomożemy Ci wówczas przejść przez cały proces upadłości, uwolnić się od osobistej odpowiedzialności, zacząć na nowo!

wlasnosc-intelektualna

Celem Programu jest przekazanie wiedzy i własnych doświadczeń, jak ważna jest ochrona przedmiotów własności przemysłowej (znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych), jak ważne jest przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrona praw autorskich. Chcemy przekazać wiedzę teoretyczną oraz przeszkolić, jak w praktyce chronić się i zabezpieczać przed kradzieżą praw, a także jak swoje prawa egzekwować. Często zdarza się bowiem, że kradzież przedmiotów własności intelektualnej jest przyczyną dużych strat, kryzysu a nawet upadku przedsiębiorstw.

zapobiegac

jak-przetrwacb

Prowadzisz firmę lub masz świetny pomysł na biznes i założenie firmy? Mogłoby się wydawać, że to wystarczy, aby osiągnąć sukces. Prowadzenie firmy to jednak często… survival! Statystycznie nawet 70% firm nie jest w stanie przetrwać dwóch pierwszych lat działalności! Ale Ty możesz znacznie zwiększyć szanse na przetrwanie i sukces właśnie Twojego biznesu! Poznaj Triadę Wiedzy Koniecznej dla Liderów Biznesu, dzięki której zwiększysz swoje managerskie kompetencje, zdobędziesz narzędzia do budowania przewagi konkurencyjnej, zwiększysz szanse na sukces!

gospodarcze-duze

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu własnych działalności gospodarczych, zasiadanie w radach nadzorczych spółek kapitałowych, doświadczenie w likwidowaniu, naprawie, restrukturyzacji i sanacji przedsiębiorstw pozwalają nam zaoferować pomoc w szeroko rozumianym doradztwie gospodarczym. Wspieramy właścicieli firm, szefów, prezesów, liderów w bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pomagamy także w sporządzaniu biznes planów, wycen przedsiębiorstw, wycen marek, planów restrukturyzacyjnych oraz budowaniu strategii rozwoju firm. Warto skorzystać z naszego doświadczenia! Nauka na własnych błędach jest o wiele droższa!

finansowe-duze

Budżet, obieg dokumentacji, plan kont, polityka rachunkowości, systemy księgowania – te konieczne, choć często spędzające sen z powiek przedsiębiorcy dokumenty i procedury warto powierzyć specjalistom. Od ich właściwego zaprojektowania, sporządzenia i wdrożenia zależy niejednokrotnie los przedsięwzięcia! Szef, prezes, lider musi posiadać rzetelne, aktualne i adekwatne do okoliczności informacje o finansach firmy tak, aby podejmować właściwe, trafne i skuteczne decyzje. Właśnie m.in. informacja finansowa jest we współczesnym biznesowym świecie kluczem do sukcesu!

podatkid

Podatki i ubezpieczenia to konieczność. Warto więc wiedzieć o nich jak najwięcej po to, aby zoptymalizować te „koszty” prowadzenia działalności gospodarczej, zracjonalizować sobie konieczność ich ponoszenia, nauczyć się z nich korzystać. Wiedza ta pozwoli w dużej mierze pozbyć się negatywnych emocji związanych z obsługą tych „kosztów”, zaoszczędzić pieniądze a nawet odkryć korzyści.

Dotychczasowe prace naukowe dotyczące środowiska pracy Lidera prowadzone są albo w zakresie inżynierii środowiska pracy i BHP (poświęcone przede wszystkim technicznej stronie warunków pracy), albo w zakresie psychologii ogólnej, albo w zakresie konkretnych zagadnień prawnych. Naszym zdaniem, należy prowadzić badania skoncentrowane na tak specyficznej grupie zawodowej, jaką są Liderzy Biznesu, a ich środowisko pracy powinno być analizowane jednocześnie w świetle uwarunkowań technicznych, psychologicznych i prawnych. Prowadzimy interdyscyplinarną aktywność naukową w tym zakresie, która – mamy nadzieję – zaowocuje konkretnymi, praktycznymi dla Liderów efektami.

szczyptas

Możemy uczyć się, pozyskiwać przydatne informacje, zdobywać wiedzę dobrze się jednocześnie bawiąc! Idea „uczyć bawiąc” przyświeca tworzeniu specjalnych, biznesowych programów szkoleniowych, dzięki którym spotkania z nami będą miło spędzonym czasem – niezależnie od uzyskanej wiedzy! Serdecznie zapraszamy!

probonoa

Działalność PRO BONO to korzyść, a nie tylko koszt. Dzięki niej integrujemy pracowników i wzmacniamy ich poczucie przynależności, budujemy pozytywny wizerunek firmy i pokazujemy jej społeczną odpowiedzialność, stwarzamy warunki do realizacji misji, wizji i celów firmy. Aktywność PRO BONO to także dobre miejsce i czas na realizowanie własnych, osobistych potrzeb i marzeń, których nie da się zrealizować w nastawianej na zysk firmie.

triada

Opracowaliśmy autorski program, który ma pomóc znaleźć odpowiedź na pytanie, czy jesteśmy zadowoleni z naszego życia. A gdyby okazało się, że nie jesteśmy zadowoleni, ma pomóc dowiedzieć się, co decyduje o zadowoleniu z życia oraz jak zadowolenie z życia osiągnąć. Program może być więc pomocny na drodze do osiągnięcia trwałego, pełnego i uzasadnionego zadowolenia z życia. Poznaj Triadę Nieuświadomionych Dążeń Ludzkich – naszą propozycję tej drogi!

zebatka1
zebatka1
class="last-menu-item menu-itemve-menu-pro" class="">
  • Inspiracja
  • O nas
  • kontakt